Βιολογική Μαύρη Φακή Μπελούγκα

Βιολογική Κόκκινη Φακή

Βιολογικά Φασόλια Ροβίτσα

Βιολογικός Κιμάς Σόγιας

Βιολογική Ελληνική Φακή

Βιολογικά Ελληνικά Φασόλια

Βιολογική Ελληνική Φάβα

Βιολογικά Ελληνικά Ρεβίθια