Βιολογικό αλεύρι δίκοκκου σταριού ολικής άλεσης

Βιολογικό αλεύρι Κριθαριού ολικής άλεσης

Βιολογικό αλεύρι Πατάτας

Βιολογικό αλεύρι Φαγόπυρου Ολικής Άλεσης